Używamy cookies - więcej

Logo-AP-Talent

szkolaodkrywcow-talentow

 

szkola z klasa

Projekt Era

Szkola z klasa1

Szkola bez przemocy

 

Wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych

Publiczne Gimnazjum Nr 19 Sportowe ze wszystkich części egzaminów gimnazjalnych w 2016 roku uzyskało wysokie wyniki, znacząco wyższe od średniego wyniku w Polsce i uplasowało się w VII wysokim staninie. Z języka polskiego, historii, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego średni wynik był wyższy niż średnia miasta Białegostoku. Nasza szkoła znajduje się w gronie 7 gimnazjów państwowych w mieście i wśród 12 gimnazjów państwowych w województwie, które uzyskały najwyższe wyniki ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego (osiągnęły co najmniej VII- wysoki stanin). Najlepiej uczniowie napisali egzamin z historii - V miejsce wśród gimnazjów publicznych. Szczegółowe wyniki egzaminów przedstawiają poniższe wykresy:

polski

 

historia

 

matematyka

 

przyrodnicze

angielski pod

angielski roz

Gratulujemy wszystkim uczniom tak wysokich wyników na egzaminie gimnazjalnym.