Używamy cookies - więcej

Logo-AP-Talent

szkolaodkrywcow-talentow

 

szkola z klasa

Projekt Era

Szkola z klasa1

Szkola bez przemocy

 

Wolontariat
Co to jest Szkolne Koło Caritas?
Szkolne Koło Caritas (SKC) jest organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. SKC mogą powstawać w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich. Spełniają one ważną rolę w pracy wychowawczej szkoły. Ich fundament działania opiera się na autentycznym zaangażowaniu młodzieży na rzecz potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzialności i pracy zespołowej.
W Archidiecezji Białostockiej członkiem SKC może być bez względu na wyznanie każdy uczeń, który wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa. Członkowie SKC mają obowiązek: żyć i pracować zgodnie z zasadami miłości bliźniego; dążyć do urzeczywistniania w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego; dbać o dobre imię szkoły i SKC; troszczyć się o rozwój SKC; wykonywać prace podejmowane przez SKC; uczestniczyć w zebraniach SKC. Obowiązkiem członka SKC jest również realizacja misji SKC, czyli budowanie cywilizacji miłości. Wartościami, dzięki którym misja może być realizowana, są: bezinteresowność; poszanowanie godności każdego człowieka; duch solidarności z bliźnimi.

Loteria Fantowa

Loteria fantowa3.06.2017 roku podczas Festynu Rodzinnego, wolontariusze Szkolnego Koła „Caritas”, zorganizowali Loterię Fantową. Podczas akcji zebrano 246,84 zł. Pieniądze przekazano  Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „ DROGA”. Galeria

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

kartka swiatecznaW dniu 12 grudnia 2016 w Zespole Szkół Nr 5 w Białymstoku odbył się kiermasz świąteczny. Można było wybrać kartki świąteczne wykonane samodzielnie przez uczniów naszej szkoły. Dochód w wysokości 290 złotych zostanie przekazany dla Fundacji Podlaskiego Hospicjum Onkologicznego w Nowej Woli. Galeria

OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

zbiorka zywnosciW dniach 9-10.12.2016 wolontariusze naszej szkoły wzięli udział w przedświątecznej zbiórce żywności, organizowanej przez „Caritas”, pod hasłem: „TAK – POMAGAM”. Zbierali produkty o długiej dacie ważności w sklepach PSS „Bojar” i „Wars”. Był to piękny czas uczenia się otwartości i życzliwości do drugiego człowieka. Wszystkie dary trafiły do Caritas Archidiecezji Białostockiej. Galeria

Honorowy Dawca Dobroci

caritas19 listopada 2016 r. już po raz trzeci wolontariusze Caritas Archidiecezji Białostockiej zapraszali wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi wyjątkowej wspólnoty „Honorowych Dawców Dobroci”. Każdy członek tego niezwykłego „klubu”, wypełniając specjalną deklarację, zobowiązuje się do comiesięcznego wsparcia podopiecznych Caritas poprzez wpłatę dowolnej kwoty na cele statutowe organizacji. Takie systematyczne ofiary pomagają skutecznie i regularnie pomagać tym, którzy na co dzień borykają się z wielkimi problemami: ubóstwem, chorobą czy wykluczeniem społecznym. Wolontariusze z naszego gimnazjum takie deklaracje rozdawali w Galerii Handlowej „ Auchan”. Serdecznie Wam dziękujemy za okazane serce i poświęcony czas.

Zbiórka żywności "Podziel się posiłkiem"

zbiorkaW dniach 23-24.09.2016 wolontariusze PG19S przeprowadzili zbiórkę żywności "Podziel się posiłkiem".

Kilometry dobra

kilometry dobraTrwa akcja Kilometry Dobra. Do 5 czerwca zbierane są złotówki, z których na Rynku Kościuszki ułożone będą metry i kilometry dobra. Wszystkie zebrane pieniądze będą przeznaczone na remont prowadzonego przez białostocką Caritas ośrodka leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży Metanoia. W ciągu kilku tygodni trwania akcji, udało się już zebrać 92 451 zł, czyli 2 101,16 m dobra. Wolontariusze PG 19 Sportowego w sobotę 21.06.2016 zbierali złotówki w galerii „Biała”. Za poświęcony czas i otwartość serca serdecznie dziękujemy! Czytaj więcej