Używamy cookies - więcej

Logo-AP-Talent

szkolaodkrywcow-talentow

 

szkola z klasa

Projekt Era

Szkola z klasa1

Szkola bez przemocy

 

Rekrutacja do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

rekrutacja

W tym roku w gimnazjum prowadzimy nabór do klas sportowych o profilach:

Szóstoklasisto! Jeśli chcesz zostać uczniem oddziału sportowego, to pamiętaj, że musisz przystąpić do testu sprawnościowego, a do 8.04.2016r. musisz dostarczyć odpowiednie dokumenty:

   a. kwestionariusz osobowy i 2 fotografie TUTAJ - dokument do pobrania

   b. zaświadczenie lekarza sportowego o stanie zdrowia (do poradni sportowej należy mieć skierowanie od lekarza rodzinnego)

   c. wykaz ocen z I półrocza VI klasy

   d. podanie o przyjęcie do gimnazjum TUTAJ -dokument do pobrania lub można wypełnić elektroniczny wniosek na stronie TUTAJ

e. dodatkowe oświadczenia, jeśli dotyczą: oświadczenie- niepełnosprawność, oświadczenie- wielodzietność, oświadczenie - piecza zastępcza, oświadczenie samotne wychowanie

Wykaz wszystkich załączników w pliku - TUTAJ  

Terminy testów sprawnościowych:

 • Lekka atletyka -I termin 8.04.2016r. (piątek) godz. 14.00 na stadionie lekkoatletycznym w Zwierzyńcu przy ul. Wołodyjowskiego lub II termin -14.04.2016r. (czwartek) godz. 15.00 na stadionie lekkoatletycznym w Zwierzyńcu Czytaj więcej
 • Koszykówka - I termin- 31.03.2016r. (czwartek) godz. 16.00 -  sala gimnastyczna Zespołu Szkół nr 5 PG Nr 19S przy ul. Kamiennej 15 lub II termin 11.04.2016r. (poniedziałek) godz. 16.00 sala gimnastyczna PG Nr 19S przy ul. Kamiennej 15 Czytaj więcej
 • Siatkówka dziewcząt- I termin 06.04.2016r. (środa) godz. 17.00 -  na sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 PG Nr 19 S przy ul. Kamiennej 15; II termin 13.04.2016r. (środa) godz. 17.00 na sali gimnastycznej PG 19S przy ulicy Kamiennej 15 Czytaj więcej
 • Siatkówka chłopców - I termin - 08.04.2016 (piątek) godz. 14.30 na sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 PG Nr 19 S przy ul. Kamiennej 15 lub - II termin - 11.04.2016 (poniedziałek) godz. 17.00 na sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 PG Nr 19 S przy ul. Kamiennej 15 Czytaj więcej
 • Piłka nożna - klasa tworzona we wspólpracy z AP Talent - 12.04.2016r. (wtorek) w godz. 14.40-16.15 -boisko Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych przy ul. Słonimskiej 47/1 Czytaj więcej

Jeśli mają Państwo pytania, wątpliwości w sprawie rekrutacji do gimnazjum, prosimy o wypełninienie formularza kontaktowego z trenerem - TUTAJ

Kryteria rekrutacji

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do gimnazjum obowiązują następujące kryteria:
  a)    pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
  b)    punktacja uzyskana z prób sprawności fizycznej – max. 50 punktów
  c)    punktacja ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wybranych przedmiotów, określona poniżej:
  Punkty za oceny z pięciu przedmiotów ze świadectwa ukończenia VI klasy szkoły podstawowej (maks. 42 pkt.)
  •    język polski — ocena x 2 (maks. 12 pkt.)
  •    matematyka — ocena x 2 (maks. 12 pkt.)
  •    historia i społeczeństwo — ocena (maks. 6 pkt.)
  •    język obcy nowożytny — ocena (maks. 6 pkt.)
  •    przyroda — ocena (maks. 6 pkt.)
  Punkty wynikające z oceny zachowania na świadectwie ukończenia VI klasy szkoły podstawowej (maks. 10 pkt.)
  •    Wzorowe ( 10 pkt.)
  •    Bardzo dobre (6 pkt.)
  •    Dobre (3 pkt.)
  •    Inne (O pkt.)
  Punkty za świadectwo z wyróżnieniem w klasie VI (8 pkt.)
  Maksymalna liczba punktów ze świadectwa— 60; minimalna liczba punktów ze świadectwa— 14

  Maksymalna liczba punktów przy rekrutacji 110

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjmowaniu kandydatów uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe.
 3. W pierwszej kolejności do gimnazjum, przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
 4. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.