Używamy cookies - więcej

szkolaodkrywcow-talentow

 

szkola z klasa

Szkola z klasa1

Szkola bez przemocy

 

Projekt ,,Świat bez głodu”

Projekt ,,Świat bez głodu” realizowany jest w ramach kampanii edukacyjnej PAH (Polskiej Akcji humanitarnej).
Cele projektu:
- poznanie zasobów żywieniowych świata i ich rozmieszczenia
- zrozumienie pojęcia głodu i jego przyczyn
- zrozumienie powiazań głodu z innymi problemami globalnymi
- poznanie warunków życia w Somalii
- niesienie pomocy potrzebującym
Więcej informacji na stronie www.pah.org.pl/kampanieedukacyjne

Koordynatorzy: W. Kolosa i L. Rode

Badanie uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum

Sprawozdanie z realizacji 3-letniego projektu Badania Uczenia się i Nauczania Języków Obcych  w Gimnazjum (BUNJO 3) realizowanego w ramach projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

bunjoBadanie uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum (BUNJO) to badanie podłużne obejmujące trzy lata nauki w gimnazjum. Jego głównym celem było stworzenie wieloaspektowego obrazu nauki języków obcych w dzisiejszych szkołach gimnazjalnych.
Badanie przeprowadzane było na próbie 120 szkół gimnazjalnych z całego kraju. Obejmowało uczniów, którzy w roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęli naukę języka angielskiego według podstawy programowej III.1 (program kontynuacyjny). W PG 19 Sportowym badaniem objęte zostały trzy grupy nauczania języka angielskiego. Ci uczniowie, a także nauczyciele języka angielskiego oraz dyrektorzy szkoły byli badani w obecnym roku szkolnym w ramach trzeciego – ostatniego - etapu projektu BUNJO.

Czytaj więcej...

Projekt „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”

W drugim semestrze był kontynuowany  program „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Zakładał promowanie zasad zdrowego stylu życia poprzez edukację i  praktyczne wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej. Przeprowadzono wszystkie zaplanowane działania zgodnie z opracowanym harmonogramem. Do najważniejszych przedsięwzięć można zaliczyć:

Czytaj więcej...

„INNOWACYJNA TECHNIKA – Program Zajęć Technicznych dla Gimnazjów” semestr II Energia i Robotyka

W roku szkolnym 2013/2014 w klasach Ia i Ib w PG Nr 19 Sportowym w ramach Zajęć Technicznych realizuję projekt edukacyjny POKL 3.3.4/2011 pn. „INNOWACYJNA TECHNIKA – Program Zajęć Technicznych dla Gimnazjów”. Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.
Program składał się z dwóch modułów – Energia i Elektronika Praktyczna oraz Robotyka i Technologia. Ten ostatni był przedmiotem zajęć w drugim semestrze.

Czytaj więcej...

Innowacja pedagogiczna "Tubylec w dżungli mediów"

innowacja4Innowacja pedagogiczna Tubylec w dżungli mediów realizowana w okresie 05.2014- 06.2014 polegała na rozszerzeniu zagadnień związanych z edukacją medialną w gimnazjum.  Program innowacji koncentrował  się przede wszystkim wokół wychowania do mediów (kształtowanie odbiorcy i użytkownika mediów). Chętni uczniowie klasy II a wzięli udział w cyklu spotkań, podczas których poznali treści związane z:
-językiem mediów ze szczególnym uwzględnieniem telewizji i internetu,
- komunikacją masową,
- umiejętnością czytania i analizowania mediów,
-dziennikarz  w medialnej wiosce.

Czytaj więcej...

„Białystok, moje miasto”

W II semestrze roku szkolnego 2013/2014 zrealizowany był w klasie II B projekt edukacyjny „Białystok, moje miasto”. Celem projektu było rozwijanie wiedzy o historii regionu, o kulturze własnego regionu oraz ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej. Uczniowie zaprezentowali swoje tematy 16 czerwca na forum klasy:

Czytaj więcej...