Używamy cookies - więcej

szkolaodkrywcow-talentow

 

szkola z klasa

Projekt Era

Szkola z klasa1

Szkola bez przemocy

 

Certyfikat Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej

szkola przyjazna zywieniuW listopadzie 2014 roku uzyskaliśmy certyfikat Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej.

Program „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” był realizowany w szkole w roku szkolnym 2013/2014. Zakładał promowanie zasad zdrowego stylu życia poprzez edukację i  praktyczne wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej.

V edycja projektu czytelniczego – 2014 roku - „Podlaskie spotkania z pisarzami”

Podlaskie spotkaniaPiąta edycja  projektu czytelniczego  pt.  „Podlaskie spotkania z pisarzami” była realizowana w Białymstoku, powiecie białostockim i województwie podlaskim w miesiącach sierpień – listopad 2014 roku.

W wojewódzkim konkursie czytelniczym „Czy znasz twórczość Kazimierza Szymeczki?” – Marcin Milewski zajął II miejsce, natomiast Sara Dziemiańczuk i Karolina Milewska otrzymały wyróżnienie.

Czytaj więcej...

Projekt ,,Świat bez głodu"

glodW ramach realizacji zadań wynikających z projektu uczniowie klasy II b gimnazjum przygotowywali prezentacje, filmy dotyczące problemów związanych z wyżywieniem w krajach Południa i nadmiaru żywności w krajach Północy. Na podstawie zgromadzonych materiałów przygotowali i poprowadzili lekcje w klasach IV – VI SP 5 oraz PG19S. Uczniowie klas, w których przeprowadzono lekcje, wykonywali plakaty przedstawiające omawiane problemy. Z plakatów wykonano wystawę na korytarzu. Kolejnym działaniem była wystawa prezentująca charakterystyczne dla poszczególnych kontynentów i niektórych państw artykuły spożywcze. Uczniowie klasy II b gimnazjum zaprezentowali podział dóbr materialnych na poszczególnych kontynentach w przygotowanym przez siebie przedstawieniu.

Czytaj więcej...

Projekt ,,Świat bez głodu”

Projekt ,,Świat bez głodu” realizowany jest w ramach kampanii edukacyjnej PAH (Polskiej Akcji humanitarnej).
Cele projektu:
- poznanie zasobów żywieniowych świata i ich rozmieszczenia
- zrozumienie pojęcia głodu i jego przyczyn
- zrozumienie powiazań głodu z innymi problemami globalnymi
- poznanie warunków życia w Somalii
- niesienie pomocy potrzebującym
Więcej informacji na stronie www.pah.org.pl/kampanieedukacyjne

Koordynatorzy: W. Kolosa i L. Rode

Projekt „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”

W drugim semestrze był kontynuowany  program „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Zakładał promowanie zasad zdrowego stylu życia poprzez edukację i  praktyczne wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej. Przeprowadzono wszystkie zaplanowane działania zgodnie z opracowanym harmonogramem. Do najważniejszych przedsięwzięć można zaliczyć:

Czytaj więcej...

Badanie uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum

Sprawozdanie z realizacji 3-letniego projektu Badania Uczenia się i Nauczania Języków Obcych  w Gimnazjum (BUNJO 3) realizowanego w ramach projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

bunjoBadanie uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum (BUNJO) to badanie podłużne obejmujące trzy lata nauki w gimnazjum. Jego głównym celem było stworzenie wieloaspektowego obrazu nauki języków obcych w dzisiejszych szkołach gimnazjalnych.
Badanie przeprowadzane było na próbie 120 szkół gimnazjalnych z całego kraju. Obejmowało uczniów, którzy w roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęli naukę języka angielskiego według podstawy programowej III.1 (program kontynuacyjny). W PG 19 Sportowym badaniem objęte zostały trzy grupy nauczania języka angielskiego. Ci uczniowie, a także nauczyciele języka angielskiego oraz dyrektorzy szkoły byli badani w obecnym roku szkolnym w ramach trzeciego – ostatniego - etapu projektu BUNJO.

Czytaj więcej...

„INNOWACYJNA TECHNIKA – Program Zajęć Technicznych dla Gimnazjów” semestr II Energia i Robotyka

W roku szkolnym 2013/2014 w klasach Ia i Ib w PG Nr 19 Sportowym w ramach Zajęć Technicznych realizuję projekt edukacyjny POKL 3.3.4/2011 pn. „INNOWACYJNA TECHNIKA – Program Zajęć Technicznych dla Gimnazjów”. Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.
Program składał się z dwóch modułów – Energia i Elektronika Praktyczna oraz Robotyka i Technologia. Ten ostatni był przedmiotem zajęć w drugim semestrze.

Czytaj więcej...