Używamy cookies - więcej

Logo-AP-Talent

szkolaodkrywcow-talentow

 

szkola z klasa

Projekt Era

Szkola z klasa1

Szkola bez przemocy

 

Opłata za obiady w październiku

Cena za obiady w miesiącu październiku wynosi 55 zł. Wpłaty należy dokonywać na konto podane w umowie do dn. 6.10.2017 r.

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne odbywać się będą w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w dniach 29-31.03.2017r. o godz. 12.00.

Zebrania z rodzicami

15.12.2016r. (czwartek) odbędą się spotkania z rodzicami według harmonogramu:

Czytaj więcej: Zebrania z rodzicami

Obiady w grudniu

Wpłaty za obiady za grudzień 2016r. w wysokości 40 zł  przyjmowane będą w dniach 1,2 i 6 grudnia 2016 r. w godz. 7.30 - 16.00 w pokoju intendenta. Nieobecnośc proszę zgłaszać dzień wcześniej w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie ( 85) 7415 981. Odpis będzie uwzględniony od dnia następnego.

INFORMACJA

Informujemy, że w związku z wprowadzoną od przyszłego roku centralizacją rozliczeń VAT, począwszy od 1 stycznia 2017r., dokonywanie opłat za dożywianie będzie możliwe jedynie w formie przelewów. W związku z powyższym, opłaty za w/w świadczenie nie będą przyjmowane w kasie szkoły.

Wpłaty powinny wpłynąć na rachunek szkoły nie później, niż w ciągu pierwszych trzech dni nauki każdego miesiąca tj:

1 – 5 stycznia; 1 –8 luty; 1 –3 marzec; 1 – 5 kwietnia; 1 – 8 maja; 1 – 5 czerwca

Nieopłacenie w w/w terminie wiąże się z kwartalnym naliczeniem ustawowych odsetek. Wpłat proszę dokonywać na konto:

Zespół Szkół Nr 5

15 – 021 Białystok

ul. Kamienna 15

Nr rachunku: 18 1240 1154 1111 0010 3567 9856

W tytule należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc

Obiady w listopadzie

Wpłaty za obiady za listopad 2016r. w wysokości 50 zł  przyjmowane będą w dniach 2,3 i 4 listopada 2016 r. w godz. 7.30 - 16.00 w pokoju intendenta. Nieobecnośc proszę zgłaszać dzień wcześniej w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie ( 85) 7415 981. Odpis będzie uwzględniony od dnia następnego.

Konsultacje z rodzicami

Konsultacje rodziców z nauczycielami odbędą się 9.11.2016r. we środę w godz. 17.00-18.30 w następujących salach:
112- p. Piotr Matys, p. Dzidosław Żuberek
114-p. Izabella Kondraciuk
118- p. Hanna Śniecińska
119- p. Magdalena Kundzicz   
120-p. Marzena Kurnicka
101- p. Urszula Skiepko,  p. Wiesława Kolosa
102- p. Paulina Jurczykowska, p. Lidia Rode
103-p. Anna Śliwowska, p. Kamil Makowski
104- p. Katarzyna Sztok, p. Piotr Borucki
105- p. Barbara Wierzchucka
106- p. Katarzyna Wawrzeniuk, p. Agnieszka Antczak
s. 5- p. Małgorzata Naczas -Filonik

pokój nauczycielski- p. Anna Rybnik, p. Aniela Litwiniuk, p.  Mieczysław Sutyniec, p. Tomasz Kujawa, p. Mariusz Bartoszewicz
Pokój pedagogów-  p. Justyna Karwowska

Podczas konsultacji nie będą obecni nauczyciele:

-pani Katarzyna Woźny- przebywa na zwolnieniu lekarskim;

-pani Katarzyna Sztok- urlop okolicznościowy,

-pan Marek Szerszenowicz- szkolenie

 

15.12.2016r. (czwartek) odbędą się spotkania z rodzicami według harmonogramu:

17.00- spotkanie przewodniczących Rad Klasowych z przedstawicielem dyrekcji w sali 101

17.15- zebrania z wychowawcami w poszczególnych salach

18.00-19.30 - konsultacje z nauczycielami.

Dni wolne w roku szkolnym 2016/2017

Zarządzenie Nr 8/2016

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Białymstoku

z dnia  23 września 2016r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

            Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 i 2,  ust. 2 pkt. 1 ppkt „a” i „b” ppkt 2 i ppkt 3  i  ust 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010r. Nr 186, poz. 1245) , zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 w szkole podstawowej:

1)      10 października 2016r.

2)      31 października 2016r.

3)      02 stycznia 2017r.

4)       19 kwietnia  2017r.

5)      02 maja 2017r.

6)      16 czerwca 2017r.

§ 2

Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 w gimnazjum:

1)      10 października 2016r.

2)      31 października 2016r.

3)      02 stycznia 2017r.

4)      19, 20 i 21  kwietnia  2017r. (egzamin gimnazjalny)

5)      02 maja 2017r.

6)      16 czerwca 2017r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 30 września 2016r.

 

 

Dyrektor

Bogdan Wróbel

 

Zarządzenie Nr 8/2016

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Białymstoku

z dnia  23 września 2016r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

            Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 i 2,  ust. 2 pkt. 1 ppkt „a” i „b” ppkt 2 i ppkt 3                 i  ust 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010r. Nr 186, poz. 1245) , zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 w szkole podstawowej:

1)      10 października 2016r.

2)      31 października 2016r.

3)      02 stycznia 2017r.

4)                  19 kwietnia  2017r.

5)      02 maja 2017r.

6)      16 czerwca 2017r.

§ 2

Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 w gimnazjum:

1)      10 października 2016r.

2)      31 października 2016r.

3)      02 stycznia 2017r.

4)      19, 20 i 21  kwietnia  2017r. (egzamin gimnazjalny)

5)      02 maja 2017r.

6)      16 czerwca 2017r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 30 września 2016r.

 

 

Dyrektor

Bogdan Wróbel