Używamy cookies - więcej

Logo-AP-Talent

szkolaodkrywcow-talentow

 

szkola z klasa

Projekt Era

Szkola z klasa1

Szkola bez przemocy

 

SZKOLNY KONKURS FIZYCZNY

DLA UCZNIÓW klas VII SP 5 oraz klas II PG NR 19 SPORTOWEGO

I semestr 2017/2018

 REGULAMIN:

 1.  Organizatorem konkursu i osobą odpowiedzialną jest Irena Sierocka.
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów, przeprowadzony zostanie na poziomie klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum i trwać będzie od października do grudnia 2017r.
 3. Cele konkursu:
  1. rozwijanie i pogłębianie zainteresowań fizyką, naukami ścisłymi oraz technicznymi;
  2. kształcenie umiejętności logicznego myślenia;
  3. kształcenie umiejętności kojarzenia poznanych praw i zasad oraz stosowania ich w rozwiązywaniu problemów;
  4. stworzenie przyjaznych warunków i motywacji do rozwoju własnego uczniów;
  5. stworzenie możliwości zdrowej rywalizacji.
 4. Przebieg konkursu:

ETAP DOMOWY

Uczniowie otrzymają 3 zestawy składające się z 5 zadań otwartych.

Każdy zestaw w wyznaczonym terminie należy:

- rozwiązać w domu samodzielnie lub korzystając z pomocy innych osób,

- zrozumieć sposób rozwiązania i umieć powtórzyć go w podobnym zadaniu,

- zadania rozwiązane na papierze podaniowym (wraz z opisem wykorzystanych zasad i praw) należy w wyznaczonym terminie oddać do sprawdzenia. Za każde poprawnie rozwiązane i opisane zadanie można otrzymać maksymalnie 10 punktów.

Uwaga! Zadania dostarczone po upływie terminu nie będą oceniane!

 ETAP SZKOLNY

Pod koniec semestru, w styczniu odbędzie się w szkole sprawdzian, na którym każdy z uczniów, w czasie 45 minut, samodzielnie rozwiąże cztery zadania o podobnym poziomie trudności jak rozwiązywane w domu. Rozwiązania zadań będą punktowane w skali od 0 do 20, czyli ze sprawdzianu można będzie otrzymać maksymalnie 80 punktów.

 ROZSTRZYGNIĘCIE

Po podsumowaniu wszystkich zdobytych punktów (z zestawów domowych i sprawdzianu) uczniowie, którzy otrzymają 115 - 183 punktów (50 – 79,9%), nagrodzeni zostaną oceną celującą za aktywność. Każdy uczeń, który otrzyma co najmniej 184 punkty (80%), podwyższy swoją ocenę z fizyki o jeden stopień.

 TERMINY

Zestaw I 02.10.17 – 27.10.17   termin oddania pracy upływa 31.10.17

Zestaw I kl. II.pdf

Zestaw I kl. VII.pdf

Zestaw II 02.11.17 – 30.11.17 termin oddania pracy upływa 04.12.17

Zestaw III 01.12.17 – 22.12.17 termin oddania pracy upływa 22.12.17

Informacja na temat terminu sprawdzianu podana zostanie w odrębnym komunikacie