Używamy cookies - więcej

Logo-AP-Talent

szkolaodkrywcow-talentow

 

szkola z klasa

Projekt Era

Szkola z klasa1

Szkola bez przemocy

 

Projekt unijny „Interaktywne środki przekazu służące nauczaniu i uczeniu się”

Zespół Szkół Nr 5 w Białymstoku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

logo UE rgb-11„Interaktywne środki przekazu służące nauczaniu i uczeniu się”

Celem projektu jest nawiązywanie i kontynuowanie współpracy międzynarodowej, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poszerzenie umiejętności pracy z uczniami przekładające się na wzrost poziomu nauczania w szkole, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez nabycie umiejętności obsługiwania zaawansowanych technologicznie narzędzi dydaktycznych, doskonalenie umiejętności językowych oraz poszerzanie wiedzy o innych kulturach i krajach, rozwijanie umiejętności zarządzania, pracy zespołowej oraz tolerancji i zrozumienia dla innych kultur i tradycji.

Dofinansowanie projektu z UE: 89 862,49 zł

Planowane efekty:
- zdobycie wiedzy i umiejętności na temat stosowania nowoczesnych metod nauczania, środków dydaktycznych i środków przekazu (wykorzystanie tablic interaktywnych, wykorzystanie metody filmu, interaktywnych zajęć);
- podniesienie umiejętności pracy w zespole, tworzenia wspólnych projektów, przygotowywania, opracowywania materiałów;
- szkolenie techniki porozumiewania się w języku obcym (w szczególności w jęz. angielskim);
- zdobycie wiedzy i umiejętności na temat zarządzania;
- nabycie umiejętności związanych z wykorzystaniem platformy e-learningowej w celu dalszych kontaktów, wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności;
- nauczyciele poznają bułgarski system edukacji, programy nauczania, treści programowe;
- poszerzenie wiedzy na temat kultury i tradycji Bułgarii i Cypru.